Organizator:

Kongres Branży Kamieniarskiej

Podziel się

Nowością tegorocznej edycji STONE będzie I Kongres Branży Kamieniarskiej, który powstał z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia we współpracy z Polskim Związkiem Kamieniarstwa.

Kongres Branży Kamieniarskiej odbędzie się 22 listopada 2023 roku. Tematyka Kongresu skupiać się będzie na aktualnych wyzwaniach w branży kamieniarskiej oraz jej perspektywach. W programie znajdą się prelekcje ekspertów miedzy innymi prof. dr hab. Błażeja Berkowskiego z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który wprowadzi nas w fascynujący świat wapieni, zaś prof. dr hab. Andrzej Solecki  z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego opowie o skałach wylewnych m.in. o granitach, bazaltach i porfirach. Temat zastosowania kamienia w obiektach budowlanych przedstawi prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej i dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. nadzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Celem wydarzenia jest stworzenie platformy spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń wśród specjalistów, przedsiębiorców z branży kamieniarskiej, architektów i projektantów oraz pasjonatów kamienia.

Wydarzenie będzie również doskonałą okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami w branży kamieniarskiej.