Organizator:

XXVII Walny Zjazd Polskiego Związku Kamieniarstwa

Podziel się

Hotel Uroczysko w Cedzynie pod Kielcami był przez dwa dni kamieniarskim centrum Polski.

XXVII Walny Zjazd Polskiego Związku Kamieniarstwa za nami!

Prawie 90 osób spotkało się na XXVII Walnym Zjeździe PZK, w dniach 3-5 czerwca 2022 roku w Hotelu Uroczysko nad Zalewem Cedzyna. 

Uczestnicy mieli okazje wziąć udział w niezwykle ciekawych panelach prelekcji, podczas których przedstawiciele producentów i dostawców maszyn i wyposażenia firm kamieniarskich zaprezentowali najnowsze propozycje w ich ofercie. Zarząd Związku miał ponadto możliwość podsumowania ostatnich miesięcy działalności oraz powitania nowych członków.