Organizator:

Rada ds. kamieniarstwa

Podziel się

W lutym 2022 została powołana Rada ds. kamieniarstwa. 5 lipca 2022 odbyło się jej inauguracyjne spotkanie. Rada jest organem doradczym Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w zakresie kamieniarstwa.

W skład Rady wchodzą zarówno członkowie Polskiego Związku Kamieniarstwa jak również pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz– IMBiGS. Przewodniczącym Rady został wybrany dr inż. Ireneusz Baic – pracownik Łukasiewicz - IMBiGS, a zastępcą Pan Michał Firlej – członek Polskiego Związku Kamieniarstwa.

Pojawienie się takiej struktury jest dla kamieniarstwa nowym i niezwykle cennym zjawiskiem. Połączenie w jednym miejscu nauki i praktyki przyniesie na pewno wiele korzyści dla branży.

Rzeczoznawcy Rady będą wspierać zarówno architektów, projektantów czy samych budowlańców dokonując m.in.:

  • ocen zgodności kamieniarskich wyrobów budowlanych,
  • ocen jakości kamieniarskich wyrobów, półproduktów kamieniarskich czy jakości surowca skalnego
  • wycen wyrobów z kamienia,
  • ocen jakości prac montażowych,
  • ocen prawidłowości wprowadzenia kamieniarskiego wyrobu budowlanego do obrotu,
  • badań kamienia naturalnego pod kątem przydatności do produkowania wyrobów budowlanych,
  • wytycznych technicznych dot. wyrobów z kamienia oraz prac montażowych

 

Więcej informacji na https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/