Organizator:

Kamień węgielny położony. Pierwsza edycja Kongresu Branży Kamieniarskiej

Podziel się

Prof. dr hab. Andrzej Solecki z Instytutu Geologii UW przedstawił prelekcją pt. "Skały krystaliczne jako materiał budowlany". Skupił się na historii wykorzystania porfiru cesarskiego w starożytnym Rzymie, kamieni budowlanych w kościele Hagia Sophia oraz skał krystalicznych w Polsce.

Następnie prof. dr hab. Błażej Berkowski z Instytutu Geologii UAM zaprezentował ciekawostki związane ze skamieniałym życiem w wapiennych płytach, skupiając się na fascynujących, i mało znanych szerokiemu gronu odbiorców, aspektach geologii.

Dr hab. Małgorzata Szczepaniak, profesor UAM, zajęła się tematem piaskowców w architekturze Poznania na Trakcie Królewsko-Cesarskim. Przedstawiła przykłady wykorzystania piaskowca, jednocześnie omawiając jego niszczenie w obiektach takich jak Centrum Kultury Zamek, Collegium Minus czy Iuridicum.

Po przerwie uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w prelekcji profesora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. inż. arch. Stanisława Sipińskiego pt. "Architektura, kamień, muzyka". Następnie Jacek Olesiuk, Product Manager ds. renowacji budowli i konserwacji zabytków w Remmers Polska, przedstawił najnowsze technologie renowacji i konserwacji kamienia w architekturze.

Jednym z ostatnich punktów była debata pod tytułem "Od projektowania do praktyki - przyszłości kamienia". Wzięli w niej udział prof. Sipiński oraz Krzysztof Miruć oraz przedstawiciele kamieniarskich organizacji branżowych. Ich pytania i wnioski płynące z rozmowy, dostarczyły uczestnikom cennych spostrzeżeń na temat roli kamienia we współczesnej architekturze.

Isotnym punktem programu była prelekcja prof. dr hab. Henryka Mruka, zatytułowana "Lider - charakter wykuty w kamieniu", która zakończyła Kongres, a jednocześnie intensywny pierwszy dzień targów.

Kolejne dni targów Stone 2023 to także inspirujące prelekcje, dyskusje i możliwość spotkania się z czołowymi ekspertami branży kamieniarskiej.

fot. Fotobueno