Organizator:

Kamień jako materiał rzeźbiarski

Podziel się

Dr Marcina Nosko zajmuje się głównie rzeźbą w kamieniu. Podczas Targów Stone podzieli się swoją wiedzą.

Marcin Nosko urodził się w 1974 w Krakowie. W latach 1993-1998 studiował w Instytucie Etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1997-2002 na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora. Prowadzi Pracownię Rzeźby w Kamieniu na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uczestnik wystaw, konkursów, sympozjów rzeźbiarskich w kraju i za granicą.

Kamień w swoich pracach traktuje jako medium – materię, podnosząc do rangi niezbędnego elementu dzieła. W kompozycjach rzeźbiarskich łączy gatunki kamienia, czerpiąc z ich zróżnicowanych cech oraz kulturowych kontekstów wykorzystania. Jest autorem realizacji rzeźbiarskich, w tym monumentalnych dzieł w kamieniu w przestrzeni publicznej w kraju i za granicą. Zajmuje się także rysunkiem.

Podczas Targów Stone poprowadzi wykład "Kamień, materia i idea".

Dokładny termin prelekcji jest dostępny w zakładce PROGRAM TARGÓW STONE.