Organizator:

FIGSI - Federacja Indyjskiego Przemysłu Granitu i Kamienia partnerem branżowym

27.09.2023 10:02:33

Podziel się

FIGSI, zrzeszając ponad 1300 członków z całej Indii, jest wiodącą organizacją promującą rozwój indyjskiego przemysłu kamieni naturalnych przez ostatnie 38 lat. Stanowi kluczowe ogniwo łączące przemysł, rząd i interesariuszy, wspierając unowocześnianie tej branży.

Federacja Indyjskiego Przemysłu Granitu i Kamienia (FIGSI) to kluczowa instytucja wspierająca indyjski przemysł kamieni naturalnych. Z ponad 1300 członkami na pokładzie, FIGSI od 1983 roku działa jako most między przemysłem, rządem i innymi interesariuszami, dążąc do ciągłego unowocześniania tej branży.

FIGSI, będąc Partnerem Branżowym Targów Stone 2023, odgrywa istotną rolę w promowaniu i rozwijaniu przemysłu kamieni naturalnych w Indiach. Organizacja ta posiada certyfikat ISO 9001:2008, co potwierdza wysoki standard jej działalności. Jest również aktywnym członkiem Marble Institute of America w USA oraz Geology Society of India w Bangalore, co umożliwia jej dostęp do międzynarodowych osiągnięć i trendów. Dzięki temu FIGSI nadal przyczynia się do rozwoju tej kluczowej gałęzi gospodarki indyjskiej.