Organizator:

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce za 2021

Podziel się

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) przedstawił, w czerwcu, najnowszy "Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce". Znajdują się w nim dane dotyczące blisko 14,5 tys. udokumentowanych złóż kopalin na dzień 31.12.2022. Dowiadujemy się z niego, iż w 2021 r. wielkość zasobów przemysłowych w złożach kamieni łamanych i blocznych zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego roku.

Geologiczne zasoby bilansowe, według stanu na koniec 2021 r., wyniosły 11 615.44 mln t.  W porównaniu ze stanem z poprzedniego roku, wielkość zasobów zwiększyła się o 94.00 mln t, czyli o 0.82%. Ilość złóż wzrosła z 741 w roku 2020 do 746 w roku bieżącym.

Najintensywniej przyrosły zasoby skał magmowych, m.in. za sprawą przyrostu zasobów złóż granitu. Część z nich zwiększyła obszar wydobycia lub go pogłębiła : Wieśnica (21.58 mln t), Barcz I (3.20 mln t) oraz złoża Bysina 2, Męcina, Skrzydlna 3 i Ulanica-Wólka (łącznie 1.12 mln t). Dodatkowo włączono do bilansu nowe złoże granitu - Gniewków II (51.00 mln t).

Opracowanie jest dostępne w wersji on-line :
http://geoportal.pgi.gov.pl/css/surowce/images/2021/bilans_2021.pdf